ЕКСПЕРТ М - ОДИТ ООД
..............................................
| Клиенти |
     

КЛИЕНТИ 

Сред основните ни клиенти са: "КПМГ - България" ООД гр. София, "ЛВК Винпром Търговище" АД, "Хайат България Кемикъл" ООД гр. Варна, "Доминион Грейн" - България АД. гр. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна, "Хотел Лилия" АД гр. Варна, "Гранд Хотел София" АД гр. София, "Заводски строежи - Девня" АД гр. Девня, "Микромет" АД гр.Варна, "Шипка - Фуат Гювен" ЕООД гр. Варна и други предприятия от различни отрасли на икономиката на страната.

 

       
[ За нас ] [ Услуги] [ Клиенти ][Контакт ]