ЕКСПЕРТ М - ОДИТ ООД
..............................................
| За нас |
       
ЗА НАС

Специализираното одиторско предприятие "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД създадено през 2000г. извършва независим финансов одит, счетоводни услуги, икономически и финансови анализи и прогнози, консултации по икономически, финансови данъчни и счетоводни проблеми, както и консултации и проектиране на счетоводен софтуер.

Дружеството има опит в решаването на казуси в областта на отчитане на бизнес комбинации, международни инвестиции, трансфер на капитали и репатриране на печалба при дружества с чуждестранно участие. То се представлява от:

 

Мончо Кирилов Миразчийски -управляващ съдружник и регистриран одитор - дипломиран експерт -счетоводител дипл. №142/1992г, член на ИДЕС. Завършил ВФСИ " Д. А. Ценов" гр. Свищов специалност "Счетоводна отчетност". От 1984- 1992г. главен счетоводител във "Варненско пиво". От 1992 до 2000г. е одитор на свободна практика. От 2000г. до настоящия момент е управляващ съдружник в СОП "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД.

Найден Божидаров Кеновски - регистриран одитор - дипломиран експерт - счетоводител дипл. №491/1999г, член на ИДЕС. Завършил "ИУ - Варна" магистър специалност "Счетоводство и контрол". От 1990 до 1997г. счетоводител и зам. главен счетоводител в "Хлебопроизводство и търговия" ЕООД - Варна. От 1997 до 1999г. помощник - одитор на Мончо Кирилов Миразчийски. От 2000г. до настоящия момент - съдружник в СОП " ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД.


       
[ За нас ] [ Услуги ] [ Клиенти[ Доклад за прозрачност-2017] [ Доклад за прозрачност-2016][ Доклад за прозрачност-2015][ Доклад за прозрачност-2014][ Доклад за прозрачност-2013][ Доклад за прозрачност-2012] [ Доклад за прозрачност-2011][ Доклад за прозрачност-2010][ Доклад за прозрачност-2009] [Контакт ]